VOOR AIO'S

Ontwikkelen in je huidige baan

Wageningen Career Support begeleidt aio’s in alle fasen van het promotieonderzoek.

  • In het eerste jaar, nog ruim vóór het go-no-go moment.
  • In de volgende jaren, nadat je bijvoorbeeld tijdens een R&O gesprek afspreekt, dat ontwikkeling op een aantal punten extra aandacht vraagt en coaching daarbij verstandig is.
  • In het laatste jaar, als je bezig bent met het afronden van je proefschrift en op zoek gaat naar je volgende baan.

Vraagstukken die kunnen spelen als je aio bent, zijn het leren managen van het eigen onderzoek, initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, besluitvaardig zijn, hulp vragen, de communicatie met promotor en begeleider, het begeleiden van studenten, de samenwerking met onderzoeksassistenten, het houden van presentaties, het voeren van overleg met projectpartners. Het is een periode van belangrijke persoonlijke en professionele groei. Het is waarschijnlijk je eerste baan als jonge wetenschapper. Veel is nieuw en vraagt om aandacht en verdere ontwikkeling. Door ervaring leer je veel. Coachgesprekken kunnen helpen het leerproces te versnellen en het functioneren als aio effectiever te maken. En als er in sommige situaties knelpunten zijn, kan coaching je helpen die op te heffen door inzicht en oefening. Zelfverzekerdheid, een eigen mening ventileren, samenwerking, communicatie en presentatie en tenslotte het vinden van een goede balans tussen diepgang (perfectionisme of onzekerheid) en snelheid. Wanneer is een mening of concept rijp  genoeg om te delen met anderen? Het omgaan met feedback. Deadlines. Het schrijfproces. Dit zijn thema’s die ik vaak tegenkom in mijn coachgesprekken met aio’s. In een internationale omgeving, zoals die van Wageningen University en in het bedrijfsleven, werk je met vele nationaliteiten en speelt in het bijzonder de interculturele communicatie. In het eigen land is iedereen gewend aan de eigen cultuur en omgangsvormen, sociaal en op het werk. Het werken in een nieuwe en internationale omgeving vraag altijd om een culturele aanpassing. Hoe gedraag ik me in een bijeenkomst, wat wordt wel en niet van mij verwacht, wat kan ik zeggen tegen mijn promotor, tot hoever reikt mijn eigen verantwoordelijkheid en initiatief? En dan heb ik het niet perse over mensen uit ‘verre’ landen, zoals Bangladesh. Dit speelt net zo goed voor nieuwe medewerkers uit bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk èn voor Nederlandse onderzoekers in de internationale Wageningen University.

Nieuwe mogelijkheden

Heb je als aio je proefschrift bijna af, dan moet je op zoek naar een volgende baan. Vaak staat je hoofd er nog niet naar als je nog bezig bent met schrijven – misschien ook nog experimenten doet – in het laatste jaar. Maar als je wacht totdat de leesversie af is, dan is het eigenlijk te laat.  Het is verstandig op tijd na te denken over wat je straks verder wilt. Dan kun je de contacten die je hebt, in meetings met collega’s, projectpartners en tijdens buitenlandse conferenties, alvast benutten om ook voor je toekomst de mogelijkheden te onderzoeken. Met ww-begeleiding biedt Wageningen Career Support structuur en inhoud en motivatie in dit proces. Wat wil je precies, hoe ziet je profiel eruit, waar vind je die vacatures, hoe pak je het netwerken aan en voer je een sollicitatiegesprek?

back to top