CARRIERE CHECK

Ontwikkelt jouw loopbaan zich op een goede manier? Lig jij nog op koers? Kun jij je nog steeds ontwikkelen? Zit jij op de goede plek? Is het verstandig ergens aan te sleutelen? Wil je misschien een andere richting op? 

Dit zijn de basis vragen die ik in een Carrière Check aan je stel.

Een Carrière Check kan worden gezien als een instrument om te bepalen waar je nu staat in je loopbaan. Is het tijd voor verandering? Een volgende stap? Zijn er knelpunten? Wat zijn je wensen voor ontwikkeling?

Het is een kort maar intensief onderzoek waarbij we relevante elementen uit je huidige werksituatie en van jou als persoon samen in kaart zullen brengen. En het geeft inzicht in de vraag of vervolgstappen wenselijk zijn voor jou. Ik help je deze vervolgstappen te benoemen en in gang te zetten of er afspraken over te maken met je werkgever.

Vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het opstellen en uitvoeren van een actieplan met persoonlijke loopbaandoelen en daarover afspraken maken met je leidinggevende.
  • Het volgen van een vakgerichte cursus
  • Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden middels coaching
  • Een plan om te ontwikkelen naar een andere functie.

Hoe gaat het in zijn werk:

  • Een korte intake en kennismaking om vast te stellen welke elementen zullen worden onderzocht.
  • Er volgen 3 wat langere gesprekken (ca anderhalf uur) waarin we telkens jouw acties en de inzichten die het oplevert bespreken.
  • Een schriftelijke samenvatting en conclusie  voor HRM adviseur en/of leidinggevende.
  • Je bespreekt de uitkomsten met HRM adviseur en/of leidinggevende en maakt afspraken voor de follow-up. Indien gewenst kan worden afgesproken dat ik als coach bij deze bespreking aanwezig ben.

Voor jou is het van belang dat je met plezier naar je werk blijft gaan, kunt doen waar je goed in bent en je  blijft ontwikkelen. Soms is het goed daar even bij stil te staan om vervolgens bewuste actie te ondernemen. Mensen, werkzaam in organisaties veranderen eigenlijk continu, niet alleen door scholing, maar ook door toenemende ervaring en afhankelijk van hun talenten en persoonlijkheid. Voor de organisatie is het essentieel het aanwezige menselijke kapitaal te kennen, om het op zo goed mogelijke wijze in te zetten en in gewenste richting te kunnen ontwikkelen.

De Carrière Check helpt dit inzicht te verkrijgen.

back to top