COACHING

De vraagstukken die spelen bij coaching zijn voor elk individu verschillend. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en professionele houding.Het gaat om thema’s die spelen in de interactie met anderen.Kenmerkend is dat het vaardigheden of eigenschappen betreft, waarvan je als medewerker wel weet dat die niet tot je sterke punten behoren. Je bent er desondanks ver mee gekomen. Nu er op het werk steeds meer van je wordt gevraagd en andere dingen belangrijk worden, merk je dat je met je gebruikelijk aanpak niet voldoende uit de voeten kunt. Het belemmert je om echt die resultaten neer te zetten die je graag wilt. En je voelt op je klompen wel aan dat dit in de toekomst zal blijven spelen.

En daar kun je met coaching iets aan doen. Wat het je oplevert is, dat je in staat zult zijn op sommige, voor jou cruciale, punten meer effectief te functioneren en een nieuwe professionele houding te ontwikkelen.

Een coachtraject omvat meestal 6 gesprekken van ongeveer 1,5 uur.

Doorlooptijd is 6 tot 12 maanden. Hoge intensiteit in het begin, langere tussenpozen naar het einde toe.

De eerste stap van het traject is altijd een intake, waarin de coachdoelen en werkwijze samen worden vastgesteld.

Indien gewenst kan worden gekozen voor het sandwichmodel, waarbij je leidinggevende via driegesprekken wordt betrokken in het coachtraject, zodat deze weet aan welke ontwikkelpunten wordt gewerkt en hieraan opvolging kan geven in R&O gesprekken of extra voortgangsgesprekken.

Je werkgever ontvangt een terugkoppeling in de vorm van een voortgangsrapportage, zodat deze het proces kan volgen.

“Het individuele coachingstraject heeft veel meer voor me betekend dan ik van te voren had kunnen bedenken. De aanpak van Carolien heb ik als professioneel en zeer prettig ervaren. Carolien is erg betrokken en door het stellen van de juiste vragen en aandachtig te luisteren is haar aanpak erg doelgericht. De gesprekken die we hebben gehad hebben me nieuwe inzichten gegeven en de tips en adviezen die ze me heeft aangereikt hebben me erg geholpen om mijn doel te bereiken. Ik kijk met veel plezier op het coachingstraject terug.”

Suzanne, PhD

“Soms weet je wel globaal wat je sterke en zwakke punten zijn, maar met een coachtraject ga je er dieper op in en werk je ze verder uit.
Het levert mij niet alleen veel op voor m’n PhD, om effectiever te functioneren, maar ook hierna, voor m’n verdere carrière. Werk wordt leuker en efficiënter. Het heeft me rust gebracht en meer zelfvertrouwen.”

Samantha, PhD

back to top