WW-BEGELEIDING

De term ww-begeleiding is in gebruik geraakt voor situaties waarin je als medewerker een contract hebt voor bepaalde tijd en het er tegen de einddatum naar uitziet dat je nog niet direct aansluitend een nieuwe baan zult hebben gevonden.

Dit speelt vooral voor AIO’s en postdocs. Je einddatum is in zicht, maar er ligt nog werk, je hebt nog data om te analyseren, je moet of wilt nog schrijven aan mogelijke publicaties. Je proefschrift is nog niet af of je ‘wacht’ op de uitslag van een subsidieaanvraag voor verder onderzoek. De urgentie om op zoek te gaan naar een andere baan voel je wel, maar de tijd ervoor lijkt te ontbreken en je hoofd staat er nog niet naar.

Juist in deze situaties is het van belang dat je als medewerker wordt gestimuleerd alvast na te denken over de volgende loopbaanstap, netwerkmomenten gaat benutten en actief gaat solliciteren.

Doel is dat je loopbaan op passende en realistische wijze – met perspectief –  wordt voortgezet en dat je periode van ww binnen de grenzen van het redelijke blijft beperkt.

Een traject van ww begeleiding omvat meestal 6 tot 8 gesprekken van 1 à 1,5 uur.

Doorlooptijd is ongeveer 6 maanden.

Het traject wordt voorafgegaan door een intake, waarin de doelen en werkwijze samen worden vastgesteld.

Je werkgever krijgt een terugkoppeling in de vorm van een voortgangsrapportage, zodat deze het proces kan volgen.

“Ontzettend bedankt. Onze gesprekken en de opdrachten hebben me geholpen om beter m’n sollicitaties in te gaan en ik ben er van overtuigd dat dit tot het succes heeft geleid dat ik nu heb! Ik ben erg blij met deze baan, want het past precies bij me.”

Michiel, postdoc

“Ik wil graag net zo’n traject als je met mijn collega hebt gedaan. Zij kreeg precies de steun die ze nodig had. En het zelfvertrouwen om zich te richten op het type baan dat ze echt het leukste vindt. Ze zit nu helemaal op haar plek.”

Aio, tijdens intakegesprek

“Ik heb het coachingstraject bij Carolien als erg prettig ervaren. Het is fijn om samen met iemand het traject van werk zoeken te doorlopen met iemand die er een professionele kijk op heeft. Hierdoor lukte het me beter om concrete stappen te ondernemen en in te zien dat sommige stappen misschien niet direct tot werk leiden, maar wel heel nuttig zijn. Daarnaast heb ik geleerd om sterke punten in mijn functioneren naar boven te halen en te benoemen, dat vond ik altijd zo ingewikkeld, maar door de coaching heb ik dat veel beter onder de knie!”

Paulette, onderzoeksmedewerker

back to top